Strukovni rad

Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini Obrtničke komore Istarske županije, čiji je zadatak usklađivanje i rješavanje stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

Cehovi se organiziraju na način da svaki ceh obuhvaća u pravilu jednu granu, a, kad to interes članova zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti. Vrste i broj cehova određuju se Statutom Komore. Način rada cehova utvrđuje se Poslovnikom o radu Cehova, koji donosi Skupština Komore.

Članovi Cehova s predsjednici sekcija po udruženjima. Oni među sobom biraju predsjednika, kojeg potvrđuje Upravni odbor Komore.

U obrtničkoj komori Istarske županije djeluju sljedeći cehovi:

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.