Komorski ured Obrtničke komore Istarske županije

Komorski ured Obrtničke komore Istarske županije obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te pruža podršku radu tijela Obrtničke komore Istarske županije.

Sjedište Komorskog ureda Obrtničke komore Istarske županije je u Puli, Mletačka 12/I.

Komorski ured čine:

  • Eros Sorić, dipl. ing., tajnik, rukovoditelj Komorskog ureda;

  • Snežana Klarić, dipl. iur., pravni savjetnik;

  • Vesna Božac, dipl. ek., stručni suradnik za obrazovanje;

  • Gorana Mihovilović, dipl. ek., stručni suradnik za rad cehova;

  • Marija Štoković, ek., administrator ? knjigovođa.

Radno vrijeme Komorskog ureda je ponedjeljak ? petak, od 7,00 do 15,00 sati.

Kontakti:

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.