Tijela Obrtničke komore Istarske županije

Skupština Obrtničke komore Istarske županije

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore. Ima 35 članova. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Komore.

Sastav Skupštine Obrtničke komore Istarske županije u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

  • Faruk Alagić, Dario Barolin, Ilija Birčić, Igor Božić, Radojka Božić, Ana Budimir, Enrico Cernecca, Elida Cerovac Bakiš, Marino Deković, Zlatko Deskar, Elvis Diminić, Anton Fariš, Karmen Gašparini, Romilda Jakovljević, Masimo Jenkel, Zoran Kalčić, Valter Karlović, Valencia Klarić, Bernard Kontić, Loredana Krbavčić, Blanka Kupres, Neven Lorencin, Marino Mahić, Dean Matić, Robert Mihelko, Robert Momić, Lorena Osmak, Lucijan Pregara, Radojka Smoković, Gianni Spitz, Merim Šabanović, Dino Špigić, Dalibor Terlević, Gordan Trojanović, Andi Vitasović.

Upravni odbor

Upravni odbor Komore ima 9 članova. Članovi Upravnog odbora su predsjednici udruženja obtnika, te dva člana koja imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

Sastav Upravnog odbora Obrtničke komore Istarske županije u mandatnom razdoblju 2018 - 2022.

  • Marino Deković, Elvis Diminić, Karmen Gašparini, Livio Janko, Zoran Kalčić,  Loredana Krbavčić, Dean Matić, Merim Šabanović, Andi Vitasović.

Nadzorni odbor Obrtničke komore Istarske županije

Sastav Nadzornog odbora Obrtničke komore Istarske županije u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

  • Igor Božić

  • Lorena Osmak

  • Gordan Trojanović

Predsjednik i potpredsjednici Obrtničke komore Istarske županije

Predsjednik Komore je Robert Momić.

Potpredsjednici Komore su Karmen Gašparini i Andi Vitasović.

Radna tijela Upravnog odbora

(bit će formirana tijekom listopada/studenog 2018.)

Slijedite poveznicu za informacije o održanim sjednicama Skupštine Obrtničke komore Istarske županije.

Slijedite poveznicu za informacije o održanim sjednicama Upravnog odbora Obrtničke komore Istarske županije.

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.